Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trpaslíci na Thirionu

14. 10. 2008

Trpaslíci jsou jedním z nejstarších národů obývajících kontinent Thirion. Jsou známi jako vynikající kováři a zpracovatelé kamene a všech dostupných kovů. Trpaslíci jsou hrdý národ, který ctí nade vše řád, zákon a čest svou, své rodiny a svého klanu. Někdy to vede až k záštím trvajícím několik století a předávaných z generace na generaci.

Na Thirionu žijí čtyři, respektive pět, trpasličích klanů. Každý klan se skládá z mnoha rodin vedených jedním Vojvodou. Titul Vojvody nikdy nebyl dědičný, ale vždy byl volený.

Trpaslíky z jednotlivých klanů je možné od sebe rozeznat podle klanových barev a zbraní.

Trpaslíci ve Zlatých a Železných horách odnepaměti válčí se skaveny.

 

Klan Démantokovů má hlavní sídlo v Torvaldu v Železných horách. Většina trpaslíků z tohoto klanu se vyznačuje velkou uměleckou zručností a věnují se hlavně precizním zdobným pracím, jak s kovy, tak s kamenem. Často jsou zváni jak do trpasličích síní, tak i zámožnými lidskými šlechtici, aby se ujali výzdoby jejich sídel či vyráběli šperky a jiné ozdobné předměty. Z toho potom vyplývá velké bohatství tohoto klanu. Klanovými barvami jsou oranžová a rudá, nejoblíbenějšími zbraněmi jsou řemdih či kladivo.

 

Klan Kladivozbrojů je nejpočetnější a nejmocnější z trpasličích klanů. Obývají obrovskou podzemní pevnost Gorak’Dur v Železných horách, která je ostatními národy Thirionu považována za hlavní město trpaslíků. Klan Kladivozbrojů je nejen mezi trpaslíky znám výrobou vynikajících zbraní a mistrným zpracováním kovů. Ovšem Kladivozbrojové zbraně nejen vyrábějí, ale umějí se jimi také perfektně ohánět, proto prosluli také jako znamenití válečníci. Téměř všichni hrdinové trpasličích eposů pocházeli z tohoto klanu. Barvami jejich klanu jsou hnědá a šedá. Nejraději používají kladiva a palice, někdy jako sekundární zbraň mají sekeru.

 

Klan Kamenokupců jako jediný z horských klanů staví nadzemní pevnosti a nejvíce je ve styku s lidmi. Z jejich pevností v předhůří Zlatých hor je nejvýznamnější Terul. Kamenokupci nejsou ani tak horníci a kovotepci, jako spíš zatvrzelí obchodníci. Právě tento klan byl příčinou toho, že trpaslíci jsou mezi lidmi známi jako hamižné držgrešle. Tito trpaslíci nejraději používají kuše a palcáty a odívají se do barev šedé a oranžové či zlaté.

 

Klan Zlatotěžců sídlí v pevnosti pod Zlatými horami jménem Dormat Hirm. Zlatotěžci ovládají všechny zlatonosné žíly, a to hlavně díky svým nevídaným smyslům, které vycítí zlato na míle daleko. Typickými rysy tohoto klanu je obdivuhodná vytrvalost a zručnost v těžbě zlata, jsou to vynikající důlmistři a kopáči. Jejich klan má v oblibě hnědou a zlatou barvu a ze zbraní nejčastěji nosí válečný krumpáč a sekera.

 

Klan Sekeromejců vznikl z trpaslíků z ostatních klanů, kteří odešli nebo byli vypovězeni ze svých domovů v horách. Někteří se toulají světem, mnozí se usadili v severních zemích, hlavně na ostrově Velvean a v Cenigallii. Schopnosti a rysy těchto trpaslíků jsou různorodé, právě kvůli jejich různorodému původu. Společným rysem je jejich otevřenost k lidem. Staví mohutné nadzemní pevnosti a jsou známí jako vytrvalí válečníci. Sekeromejci nosí hlavně černou, v kombinaci s barvou svého rodného klanu (či rodného klanu svých předků). Nejpoužívanější zbraní jsou sekery všech druhů a velikostí.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář